اتاق تاریک مرکز توانبخشی وصال

اطلاعات افزایش بازدید نمایش داده شده: 0 حداکثر نمایش: 203 تاریخ شروع: 96/11/17 12:11 وضعیت پخش: منتظر تائید نمایش فاکتور آمار افزودن به لیست پخش افزودن آیتم ویرایش حذف اتاق تاریک یا Snoezelen Room5 اتاق تاریک مرکز توانبخشی وصال به عنوان یکی از بهترین و مجهز ترین تکنیک های درمانی در سطح استان البرز و حتی کشور می باشد که مناسب برای کودکان کم توجه، کودکان بیش فعال یا ADHD کودکان اوتیسم Autism و همچنین مناسب برای کاهش اضطراب در کودکان و نرمال سازی حواس بینایی و شنوایی می باشد