عکس
مراحل رشد کودک

کودک با کمک دست ها و فشار دادن آها روی پا ها یا زمین می نشیند


فیلم