عکس
مراحل رشد کودک

مراحل نشستن ( sitting )

کودک در 9 ماهگی بدون کمک می نشیند و تعادل خود را از دست نمی دهد


فیلم