زهرا شورگشتی

زهرا شورگشتی

- پرسنل بخش گفتاردرمانی مرکز توانبخشی وصال

- کارشناس گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان


بازگشت
زهرا شورگشتی