فروش تعداد محدود ریورز واکر در مرکز توانبخشی وصال

فروش تعداد محدود ریورز واکر در مرکز توانبخشی وصال

تعداد بسیار محدودی ریورز واکر یا همان واکر معکوس در مرکز توانبخشی وصال باقی مانده که بسیار مناسب برای کودکان به خصوص کودکان فلج مغزی ( CP ) جهت آموزش صحیح راه رفتن و جدا شدن از وسیله کمکی می باشد ، جهت مشاهده خصوصیات واکر اینجا کلیک نمایید 

جهت مشاهده بعضی از مقالات علمی که کاربری این واکر و پیشنهاد دادن 

مقاله 1