توانبخشی دست Hand Therapy

توانبخشی دست Hand Therapy

توانبخشی دست Hand Therapy

توانبخشی تخصصی دست ( Hand Therapy )

با توجه به اهمیت عملکرد اندام فوقانی در تعامل با محیط، انجام فعالیتهای روزمره زندگی و کسب استقلال کامل حرفه ای و نیز با در نظر گرفتن تأثیر بسزای کاردرمانی در این زمینه،  بخش توانبخشی دست Hand Therapy مرکز توانبخشی وصال، خدمات تخصصی درمانی مربوط به اندام فوقانی را در دو گروه کودکان و بزرگسالان با اهداف زیر ارائه می دهد:

بخش کودکان

- تعدیل تون عضلانی، افزایش دامنه ی حرکتی مفاصل و قدرت عضلات، تقویت حرکات مجزای مفصلی

- تقویت مهارتهای حرکتی درشت و ظریف و بهبود توانایی کودک در فعالیتهای دو دستی

- بهبود مهارتهای مداد دست گرفتن، مشکلات کندنویسی و ضعف عمومی دست در کودکان  

- تقویت آگاهی حسی و تشخیص و تمایز حسی بویژه در کودکان کم بینا و نابینا و آموزش کاربرد لوحه ی خط بریل

- آموزش مهارتهای نوشتاری و ایجاد هماهنگی چشم و دست

- آموزش مهارتهای روزمره زندگی مانند غذا خوردن ( کاربرد قاشق و چنگال ) ، لباس پوشیدن ( بستن دکمه و زیپ ) ، قیچی کردن و ...

علاوه بر خدمات فوق در این بخش امکان ارزیابی دقیق  و نمره دهی سطح توانایی عملکردی دست کودک با استفاده از تست استاندارد

( Quality of Upper Extremity Skills Test ) QUEST وجود دارد .

بخش بزرگسال

این بخش شامل توانبخشی دست در طیف گسترده ای از بیماری های ارتوپدی و نورولوژی می باشد که تعدادی از آنها به اختصار عبارتند از:

- ضایعات تاندونی (Tendon Injuries)

- ترمیم و پیوند اعصاب، سندرم های فشاری اعصاب (Nerve injuries and compression)

- آرتروز و بیماری های روماتیسمی (Arthritis)

- شکستگی ها و سوختگی ها

- التهاب تاندونهای مچ دست مانند بیماری دکورون (De-Quervain’s Syndrome)

- چسبندگی کپسول مفصلی شانه (Frozen shoulder)

- قطع عضو (Amputation)

- بیماری های نورولوژیک مانند سکته ی مغزی (Stroke) و (MS)

لازم به ذکر است در این بخش علاوه بر درمانهای رایج، در صورت لزوم، اسپلینت های اصلاحی مختلف با مواد ( Low Tempreture ) با هدف جلوگیری از دفورمیتی های مفصلی، رفع آنها و یا حمایت بافت های آسیب دیده ، تهیه می گردد.

بازگشت