درمان بیش فعالی ADHD

درمان بیش فعالی ADHDبیش فعالی چیست ؟

توضحیات در مورد اینکه بیش فعالی  چیست را از اینجا بخوانید 
مراحل درمان بیش فعالی در مرکز توانبخشی وصال 
توضیح هرکدام از مراحل چارت درمان بیش فعالی ( ADHD ) در مرکز توانبخشی وصال:


.

بازگشت