سایت کودکان بیش فعال AD(H)D

سایت کودکان بیش فعال AD(H)D

سایت کودکان بیش فعال AD(H)D

بیش فعالی    ADHD  ) چیست ؟

بیش فعالی يكي از شايع ترين اختلالات روانپزشكي دركودكان است. کودکان بیش فعال، بیش از اندازه فعال اند و در تمرکز کردن دچار مشکل هستند، آنان نمیتوانند آرام بنشینند و یا دقت کنند و به جزییات توجه نمایند .

چگونگی تشخیص بیش فعالی ؟

تشخیص بیش فعالی ( ADHD ) و تمایز آن از شیطنت امری است که خود نیاز به دانش خاص خود را دارد

اولین و مشخص ترین مرحله مصاحبه بالینی با والدین کودک و خود کودک است

دومین روش استفاده از تست ها و ابزارهای تشخیصی در این زمینه می باشد ، تست ها و آزمون هایی مانند تست IVA -2 که یه آزمون بین المللی در زمینه تشخیص بیش فعالی با ایجاد تمایز در میزان دقت دیداری ، دقت شنیداری و یا ترکیب این دو می باشد از جمله آزمونهایی است که مرکز توانبخشی وصال جهت کمک به فرآیند تشخیص و درمان کودکان بیش فعال استفاده می نماید که شایان ذکر است نسخه از آزمونی که مرکز توانبخشی وصال مورد استفاده قرار می دهد آخرین نسخه آزمون IVA -2 می باشد که منطبق بر DSM-V بوده و شامل تفسیر فارسی و انگلیسی می باشد.

دلیل نوشتن بیش فعالی به صورت AD(H)D چیست ؟ 

بیش فعالی در واقع بر دو نوع است 

ADD که مخفف عبارت Attention Deficit Disorder است و دلالت بر کودک بیش فعالی دارد که حرکات زیاد ندارد ولی سایر علائم و مشکلات بیش فعالی از جمله مشکل اصلی که نقص در توجه است را دارد و کودک در انواع توجه و عملکردهای اجرایی دچار نقصان است 

ADHD که مخفف عبارت Attention Deficit Hyperactivity Disorder است دلالت بر کودک و یا فردی دارد که علاوه بر مشکل نقص توجه ( اصلی ترین نشانه بیش فعالی ) مشکلات حرکات تکانشی ( impulsive ) و به عبارت خودمونی تر مشکل حرکات زیاد را دارد

چه کاری برای کودک بیش فعال می توان کرد ؟

روش های درمانی و کنترلی بسیاری برای بیش فعالی وجود دارد که اصلی ترین آن در حالت حاد استفاده از دارو درمانی با تشخیص و تجویز متخصص روانپزشک می باشد که در کودکان باید این فرآیند را فوق تخصص روانپزشکی اطفال انجام دهد ، استفاده از تکنیکهای شناختی در بیش فعالی ، استفاده از تکنیک های SI که مخفف ( Sensory Integration ) می باشد ، استفاده از تکنیک های نوروفیدبک در بیش فعالی که به تازگی مطرح شده ، استفاده از تکنیک های تحریک جداره جمجمه یا همان tDCS و نوع پیشرفته آن HD-tDCS و بسیاری از روشهای دیگر که یا قبلا مطرح شده اند و یا در آینده مطرح خواهند شد

درمان مرکز توانبخشی وصال برای بیش فعالی AD(H)D چیست و چگونه است ؟

فرآیند توانبخشی بیش فعالی AD(H)D در مرکز توانبخشی وصال مبنی بر کلیه اصول کاربردی مطرح شده و در حال استفاده در دنیا می باشد 

بدین صورت که حتما یک جلسه ارزیابی اولیه و مصاحبه بالینی با کودک و والدین انجام می شود که این مطلب تا حدی مشخص شود که اصلاً یکی از مشکلات ADHD و یا ADD وجود دارد یا خیر ، چون در خیلی از موارد شیطنت ، اختلال یادگیری LD هوش پایین و یا امثالهم با بیش فعالی اشتباه می شود

در مرحله بعد بنا به نیاز کودک و تشخیص درمانگر امکان انجام یکسری تست ها و آزمون ها وجود دارد که هم قطعیت عدم وجود مشکلات دیگر اثبات شود و هم میزان سایر نکاتی که در درمان مورد نیاز است مشخص شود

سپس بنا به جمع بندی بررسی های انجام شده برنامه درمانی جهت کودک مشخص می شود که می تواند شروع برنامه های SI یا همان درمان یکپارچگی حسی ، استفاده از توانبخشی شناختی در بیش فعالی CRT ، استفاده از تمرین های نوروفیدبک در بیش فعالی و یا در خیلی از مواقع استفاده از تلفیق تمام موارد ذکر شده می باشد

بازگشت