راهنمای تشخیصی بیش فعالی ADHD

راهنمای تشخیصی بیش فعالی ADHD

راهنمای تشخیصی بیش فعالی ADHD

تعریف اختلال کم توجهی / بیش فعالی   ADHD  (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

اختلال کم توجهی / بیش فعالی ADHD  ) عبارت از عدم توانایی کودک در توجه مستمر و یا انجام رفتارهای زیاد و بدون تمرکز ( رفتار بیش فعال ) و رفتارهای مخرب ناگهانی ( تکانشی ) است ، که این گونه رفتارها به نسبت اغلب کودکان و همسالان فرد بیشتر و شدید تر می باشد.

انواع اختلال کم توجهی / بیش فعالی :

اختلال بی توجهی ( ADD )

اختلال بیش فعالی / تکانشگری (  ADHD  )

نوع ترکیبی ( AD(H)D )

شیوع :

تحقیقات اخیر نشان می دهند که 10 درصد از کودکان 4 تا 17 ساله توسط گزارش والدین ایشان تشخیص بیش فعالی ADHD  ) دریافت می کنند ، این بدان معنی است که در یک کلاس 30 نفره 2 تا 3 نفر از بچه های آن کلاس احتمال دارد که بیش فعال باشند.

علایم و نشانه ها :

علایم و نشانه ها دراختلال کم توجهی ADD

1- به جزئیات توجه دقیق ندارند و یا در تکالیف و فعالیت ها از روی بی دقتی اشتباه می کنند.

2- در توجه بر بازی و تکلیف مشکل دارند.

3- وقتی که مستقیم مورد خطاب قرار می گیرند به نظر می رسد نمی شنوند.

4- به دلیل ناتوانی در فهم دستور از آن پیروی نمی کنند و کارهای خود را نیمه کاره رها می نمایند ( به استثنا بازی های کامپیوتری ) .

5- در رعایت نظم و برنامه ریزی انجام یک فعالیت (سازماندهی) مشکل دارند.

6- اشیای ضروری برای بازی یا تکالیف را گم می کنند.( مداد و اسباب بازی و...)

7- بر اثر محرک های نامربوط به آسانی دچار حواس پرتی می شوند، ( مانند صدای ماشین در هنگام مشق نوشتن )

8-  در فعالیت های روزانه فراموش کارند.

9- نسبت به تکالیفی که تلاش ذهنی مدوام بخواهد بی میلی دارند و از آن اجتناب می کنند.

علائم و نشانه های بیش فعالی / تکانشگری  ADHD  :

1- دست ها و پاهای بی قرار دارند و در حال نشسته هم تکان می خورند. ( وول می خورند )

2- در موقعیت هایی که باید یک جا بنشینند جای خود را ترک می کنند. ( مانند کلاس درس)

3- به حد افراط حرف میزنند و به عبارتی پر حرف هستند .

4- آنقدر در جنب و جوش اند که گویا به وسیله موتوری رانده می شوند.

5- برای مشارکت در فعالیت های آرام و بی صدا مشکل دارند.

6-  در موقعیت های نا به جا به افراط بالا و  پایین می پرند یا می دوند.

7- قبل از تمام شدن پرسش، پاسخ می دهند.

8- منتظر نوبت ماندن برای ایشان دشوار است.

9- مزاحم کار دیگران می شوند (قطع حرف یا بازی دیگران)

نوع ترکیبی ( AD(H)D ) :

در این نوع فرد هر دو نشانه های مربوط به کم توجهی و بیش فعالی را به صورت توأمان دارد.

اختلالات همراه ( میزان همپوشانی و نشانه های یکسان دیگر اختلالات با بیش فعالی ADHD  ) )

مشکلاتی مانند بیش فعالی و اختلالات یادگیری و امثالهم می توانند با مشکلاتی دیگر نقاط مشترکی داشته باشند که همین امر بعضی مواقع تشخیص را مشکل می نماید ، مانند کودکی که در اثر عدم توانایی در ارتباط با هم سالان خود و انجام فعالیت های موفق باعث پایین آمدن عزت نفس فرد و دچار مشکلاتی نظیر افسردگی می شود که در واقع علت اصلی مشکل بیش فعالی می باشد ولی می تواند با تشخیص افسردگی اشتباه شود و یا سایر موارد که نمودار آن را به صورت کلی به دو نوع در زیر مشاهده می نمایید.

تشخیص :

به منظور ارزیابی اختلال  ADHD  انجام آزمون های تخصصی همراه با گزارش های والدین و معلم می تواند به تدوین برنامه درمانی موثر کمک بسزایی کند . در مرکز توانبخشی وصال با استفاده از جدیدترین روش های ارزیابی عملکرد های کودک ، درجه و نوع بیش فعالی و تکانشگری کودک همراه با نقاط ضعف و قوت کودک مورد بررسی قرار میگیرد که عبارت از شرح حال گیری و مصاحبه اولیه ، انجام تست هوش متناسب با شرایط کودک و نهایتاً تست تخصصی مر بوط به تشخیص بیش فعالی به همراه گزارش های فارسی و انگلیسی نرم افزار به صورت کاملاً کاربردی و درمانی می باشد.

درمان :

درمان در کودکان  ADHD  میتواند مجموعه ای از حمایت های درمانی از قبیل دارودرمانی ، بازتوانی شناختی ، نوروفیدبک ، حمایت های روانشناختی و آموزش والدین را در برمی گیرد.

مرکز توانبخشی وصال پکیج درمانی خاص جهت اینگونه کودکان را با تمامی امکانات موجود روز دنیا طراحی نموده که جهت اطلاع از این پکیج می توانید با مرکز توانبخشی وصال تماس حاصل فرمایید.

بازگشت